KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Muza Dei – Centrum Nowej Kultury z siedzibą w Czeladzi,
  KRS: 0000868143 REGON: 387464202 NIP: 6252475562; adres e-mail: biuro@centrumnowejkultury.pl oraz Stowarzyszenie Muza Dei z siedzibą w Czeladzi, ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 41 – 253 Czeladź; KRS 0000415942; NIP 6322008996; REGON 36291929200000; adres e-mail: biuro@muzadei.pl
 2. W związku ze skorzystaniem z newslettera przetwarzać będziemy następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: adres e-mail, numer IP, szczegółowo wskazane w § 4 Polityki prywatności Portalu strefachwaly.pl oraz www.muzadei.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • przesyłanie informacji dotyczących działalności Muza Dei;
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez Panią/Pana do Muza Dei pocztą elektroniczną;
  • obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez organizacje Muza Dei Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest: zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony interes Muza Dei (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu kontaktu, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 5. Pani/Pana dane osobowe uzyskane na podstawie zgody przetwarzane są do czasu odwołania zgody, o której mowa w art. 7 ust. 3 RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłania informacji dotyczących działalności Muza Dei oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – z zastrzeżeniem przypadków, w których administrator ma prawo odmówić usunięcia danych (art. 17 ust. 3 RODO) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.